فرم استعلام

شماره گواهینامه یا کد ملی : کد تصویر :

در پایان هر سطح می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر از مرکز زبان دیپلما درخواست گواهی کنید. گواهینامه‌های صادر شده از طریق فرم بالا قابل استعلام هستند.

درخواست گواهینامه