ترکی استانبولی

دوره جامع آموزش ترکی استانبولی در مرکز زبان دیپلما در سه سطح به صورت عادی یا فشرده برگزار می‌شود. زبان آموزان در حالت فشرده در هر سطح 32 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش حضوری دریافت می‌کنند. مدت‌زمان کلاس‌ها نیز در هر دوحالت 90 دقیقه است اما در دوره‌ی فشرده تعداد جلسات در هفته به جای 2 جلسه 3 جلسه در نظر گرفته شده است.

در دوره‌ی جامع ترکی استانبولی ویژه‌ی آزمون زبان‌آموزان در سه سطح آموزش می‌بینند. تعداد جلسات هر سطح دوره‌ی ویژه‌ی آزمون 48 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای در نظر گرفته شده است و زبان‌آموزان در هر سطح مجموعا 72 ساعت آموزش حضوری دریافت می‌کنند. هر سطح از دوره‌ی فشرده‌ی ترکی ویژه‌ی آزمون 4 ماه و دوره‌ی عادی 6 ماه به طول می‌انجامد.

منابع آموزشی

کتاب‌های انتخاب شده برای دوره‌های جامع آموزش ترکی استانبولی کتاب‌های Istanbul و Hit Hit هستند که به ترتیب برای دوره‌ی جامع و دوره‌ی ویژه‌ی آزمون در نظر گرفته شده‌اند.

کتاب Istanbul منبع آموزش زبان ترکی استانبولی در دیپلما

ممکن است به دلایلی مانند تحصیل یا کار یا هر دلیل دیگر برای یادگیری زبان ترکی عجله داشته باشید. دیپلما در چنین مواردی کلاس خصوصی آموزش ترکی استانبولی را برای شما تدارک دیده است تا بتوانید در اسرع وقت به بهترین نتیجه دست پیدا کنید.