تربیت مدرس

TTC مخفف Teacher Training Course به معنی دوره تربیت مدرس است. این دوره مناسب کسانی است که دارای دانش زبان انگلیسی عمومی در سطح مطلوبی هستند و قصد دارند به طور حرفه ای به تدریس زبان انگلیسی بپردازند. در این دوره به معرفی جدیدترین روش‌های تدریس در کلاس پرداخته می‌شود. چالش‌های احتمالی امر تدریس مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته و مهارت مدرسین از جهات مختلف تقویت می‌گردد.

دوره تربیت مدرس

شرکت کنندگان در این دوره آموزش‌های لازم در ارتباط با شیوه‌های نوین تدریس مطابق با استانداردهای دانشگاه کمبریج و همچنین دوره‌های CELTA را خواهند دید و قادر خواهند بود طرح درس‌های استاندارد  فراگرفته را در کلاس‌های تدریس خود عملی نمایند.

جلسات

کل تعداد جلسات این دوره ۱۲ جلسه ۲ ساعته است. دوره تربیت مدرس در مرکز زبان دیپلما به صورت ۲ روز در هفته برگزار می‌شود. این دوره بسیار حرفه‌ای توسط اساتید متخصص و تاییدشده در دانشگاه کمبریج اجرا می‌شود.

مدرک

در پایان دوره پس از TPهای مختلف‌، داوطلبین اجرای Demo نهایی خواهند داشت که توسط داوران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید و قبولی می‌توانند مدرک TTC مرکز زبان دیپلما را دریافت و رسما به عنوان مدرس شروع به کار کنند.