۱۴۰۰/۱۰/۲۹

امکان ورود اساتید به پنل از بخش پنل اساتید اپلیکیشن فراهم شد!

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

روز رشت مبارک!

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

امکان پرداخت شهریه در پنل زبان‌آموزی فراهم شد.

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

امکان انتخاب واحد توسط زبان‌آموزان در اپلیکیشن فراهم شد.

۱۴۰۰/۱۰/۱۰

اپلیکیشن اختصاصی مرکز زبان دیپلما منتشر شد!