شباهت واژگان زبان انگلیسی و فارسی

شباهت واژگان زبان انگلیسی و فارسی

زبان درختی می ماند که ریشه دارد و رشد می کند. شاخ و برگ تازه می یابد. رشد درخت زبان به دو شیوه اصلی صورت می گیرد یکی درونی، دیگری بیرونی یعنی با پیوند خوردن با شاخه و جوانه درخت دیگر. برخی این پیوند با بیرون را طبیعی نمی پندارند و با آن مخالفت می کنند. یکی از دلایل آنها این است که این تداخل می تواند ماهیت و طبیعت تنه اصلی زبان را از بین ببرد و در نتیجه رابطه وضعیت فعلی زبان با گذشته آن قطع شود. دو زبان فارسی و انگلیسی چون عضو خانواده زبان هند و اروپایی هستند و نیز به دلیل وام گیری از یکدیگر (و یا از زبان های واسطۀ دیگر)، شباهت هایی در واژه های آنها یافت می شود.


علت و ریشه این شباهت ها در کجا قرار دارد؟ پنج حالت برای ریشه این شباهت ها متصور است: الف- زبان فارسی از زبان انگلیسی به طور مستقیم یا با واسطه برخی از واژه ها را وام گرفته است. که آنها را واژه های دخیل انگلیسی در فارسی می نامند. ب- زبان انگلیسی از فارسی به طور مستقیم یا واسطه وام گرفته است، یعنی واژه های دخیل فارسی در انگلیسی هستند. ح- فارسی و انگلیسی هر دو، واژه های شبیه را از زبان سومی وام گرفته اند. د- برخی از این واژه ها از ریشۀ مشترک هر دو زبان نشأت گرفته است و نشانگر این واقعیت است که این دو زبان از خانواده زبان های هند و اروپایی هستند.

شباهت واژگان زبان انگلیسی و فارسی

تعدادکمی از واژه هایی که در زبان انگلیسی و فارسی مشابه اند را در اینجا بیان میکنیم:

Nav- ناو: واژه ایرانی به معنی کشتی است وازهمین ریشه ناوبان – ناوخدای (ناخدا) مشتق می شود. درانگلیسی Navigate (کشتی رانی) و (قابل کشتی رانی) Navigator (ملاخ) Navy blue (آبی سیر) و Naval (وابسته به نیروی دریانی) ازهمین ریشه آمده اند.
2- Caravan – کاوران.
3- Pepper: این واژه ازفلفل ایرانی گرفته شده است.
8- Spinach- اسفناج: این واژه ایرانی درزبان های دیگربه صورت گوناگون یافت می شود ازجمله درفنلاند Pikatia پیناتیا درانگلیسی وفرانسه Spinach ودرزبانهای دیگر اروپای کم وبیش تغییراتی کاربرد دارد.
4- King- پادشاه : این واژه انگلیسی وKonig آلمانی وواژه های مشابه درسوئدی دانمارکی نروژی فنلاندی وایسلندی ازریشه Kay پهلوی و Kavi اوستایی است.
5- dikar- دینار: پول عربی که ریشه ایرانی اوستایی دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *