• آ زمون انگلیسی سطح A2

  query_builder20 دقیقه
  play_arrow0
  comment0
  query_builder۱۷ فروردین ۱۴۰۲
  این آزمون شامل ۱۵ پرسش چهارگزینه‌ای با محدودیت زمان پاسخ‌دهی است.
  جزئیات
 • آزمون انگلیسی سطح A1

  query_builder20 دقیقه
  play_arrow3
  comment0
  query_builder۱۷ فروردین ۱۴۰۲
  این آزمون شامل 20 پرسش چهار گزینه‌ای با محدودیت زمان پاسخ‌دهی است.
  جزئیات
 • آزمون فرانسوی سطح A2

  query_builder30 دقیقه
  play_arrow0
  comment0
  query_builder۱۷ فروردین ۱۴۰۲
  این آزمون در سطح niveau a2 بوده و حاوی ۲۰ سوال ۳ گزینه‌ای با مدت پاسخ‌دهی محدود است.
  جزئیات
 • آزمون فرانسوی سطح A1

  query_builder30 دقیقه
  play_arrow3
  comment0
  query_builder۱۷ فروردین ۱۴۰۲
  این آزمون شامل ۲۰ پرسش ۳ گزینه‌ای با محدودیت زمان پاسخ‌دهی است.
  جزئیات
 • جملات شرطی

  query_builder20 دقیقه
  play_arrow2
  comment0
  query_builder۲۲ مهر ۱۴۰۱
  این آزمون شامل 20 سوال چهار گزینه‌ای از انواع جملات شرطی است.
  جزئیات
 • آزمون زبان عمومی برای سطح World English 2

  query_builder50 دقیقه
  play_arrow17
  comment0
  query_builder۲۲ مرداد ۱۴۰۱
  این آزمون برای زبان‌آموزان سطح World English 2 طراحی شده و شامل ۴۰ سوال سه‌جوابی است.
  جزئیات
 • نمونه سوالات کتاب World English 1

  query_builder40 دقیقه
  play_arrow59
  comment0
  query_builder۶ مرداد ۱۴۰۱
  این آزمون شامل 30 پرسش چهارگزینه‌ای با محدودیت زمان در پاسخ است.
  جزئیات
 • آزمون آلمانی سطح A2

  query_builder60 دقیقه
  play_arrow10
  comment0
  query_builder۱۸ اسفند ۱۴۰۰
  آزمون آلمانی سطح A2
  جزئیات
 • آزمون آلمانی سطح A1

  query_builder30 دقیقه
  play_arrow27
  comment0
  query_builder۱۲ اسفند ۱۴۰۰
  آزمون آلمانی سطح A1
  جزئیات
 • آزمون تعیین سطح انگلیسی جنرال

  query_builder50 دقیقه
  play_arrow216
  comment0
  query_builder۱ مهر ۱۴۰۰
  آزمون تعیین سطح مرکز زبان دیپلما برای شرکت در دوره‌ی زبان انگلیسی جنرال
  جزئیات