در این دسته اخبار مرتبط با آموزشگاه قرار داده می‌شود.

مشاهده نمرات

راهنمای مشاهده نمرات در اپلیکیشن و پنل زبان آموزی مرکز زبان دیپلما

/
مشاهده نمرات به صورت آنلاین یکی از خدمات مفید کارآمد مرکز زبان…
تحصیل در خارج از کشور با موسسه اعزام دانشجو راسا سیر فردا

اعزام دانشجو به خارج از کشور به خدمات دیپلما اضافه شد

/
تحصیل در خارج از کشور رویای هر دانشجوی مستعد و هدفمند است. از سوی دیگ…